Bertram Illum Lindgren Pedersen  Elevrådsformand

Bertram Illum Lindgren Pedersen

Elevrådsformand

Elevrådet

Elevrådet beskæftiger sig med de mere uddannelsesrelaterede emner på skolen. Elevrådet består af en formand, en næstformand samt en elevrådsrepræsentant fra hver klasse. Repræsentanterne væges demokratisk et år af gangen af klasserne selv. Den fornemmeste opgave i elevrådet er, at tale elevernes sag. Dette betyder, at eleverne har en stemme over for skolens ledelse og har repræsentanter i bestyrelsen.

Elevrådet afholder et møde cirka én gang om måneden. Ved møderne diskuteres, hvorledes skolen forbedres og der lægges retningslinjer for forskellige problemstillinger. 
Igennem elevrådet får repræsentanten indflydelse på alt fra undervisningsformen til miljøet på skolen, hvor alles holdning bliver hørt og tages i betragtning.

Elevrådet beskæftiger sig hovedsageligt med de uddannelsesrelaterede emner på skolen. Elevrådet består af en formand, en næstformand samt en elevrådsrepræsentant fra hver klasse. Repræsentanterne vælges på demokratisk vis af klasserne selv, én gang om året. Den vigtigste opgave i elevrådet er, at tale elevernes sag. Dette betyder, at eleverne har et talerør hos skolens ledelse og har desuden også repræsentanter i bestyrelsen. Elevrådet afholder et møde cirka én gang om måneden. Ved møderne diskuteres, hvorledes skolen kan forbedres, og der lægges retningslinjer for forskellige problemstillinger. Igennem elevrådet får repræsentanten indflydelse på alt fra undervisningsformen til miljøet på skolen, hvor alles holdning bliver hørt og tages i betragtning.